Udruženje ilmijje

Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Udruženje ilmijje, po slovu Ustava Islamske zajednice, djeluje kao sastavni dio Islamske zajednice u BiH. Udruženje ilmijje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je osnovano 1912. godine. Okuplja imame, muallime, uposlenike Islamske zajednice te muderrise i profesore islamskih fakulteta. Udruženje broji oko 1500 članova. Organizirano je na području cijele Bosne i Hercegovine u 70 odbora i 9 okružnih odbora. Jedan od osnovnih statutarnih zadataka Udruženja ilmijje je stalna briga o socijalnim i statusnim pitanjima imama, odnosno članova Udruženja ilmijje, njihovim porodicama, porodicama i djeci imama šehida i penzionisanim imamima. Zadatak Udruženja je permanentna edukacija članstva kroz edukativne, kulturne i druge sadržaje, te izdavačka djelatnost. Udruženje ilmijje izdaje Časopis za odgoj i obrazovanje Novi MUALLIM, a izdavač je i brojnih drugih izdanja i publikacija.

O projektu E-Ilmijja

Projekat E-ILMIJJA je pokrenulo uredništvo Novog Muallima 2017. godine i predstavlja edukativnu platformu Udruženja ilmijje. Cilj je kroz različite online seminare i kurseve raditi na kontinuiranoj edukaciji članstva, odnosno imama, studenata fakulteta islamskih nauka, polaznika medresa i drugih zainteresiranih iz oblasti islamskih i društvenih studija, te segmenta organizacije rada u pozivu.

E-ILMIJJA je inovativni sistem, s mogućnošću kontinuiranoga razvoja za doedukaciju imama /e-learning platforme/ koji je pripremljen u svrhu ponude zahtijevanih edukacijskih sadržaja sa slobodnim pristupom ciljnim grupama.

E-ILMIJJA je puštena u rad i dostupna je svima. Za potrebe ovog projekta angažirani su saradnici: dr. Enes Karić, dr. Fikret Karčić, dr. Dževad Hodžić, Meho Šljivo, dr. Nezir Halilović, Mustafa Sušić, Elmina Mušinović, Muhamed Jusić, Adnan Rondić, Elvedin Subašić, Mehidin Bešlić i Šahsena Đulović. Snimljeno je 300 minuta video sadržaja i pripremljeno oko 150.000 karaktera tekstualnog materijala i 20 MB pdf sadržaja.

Projekt je izveden pod pokroviteljstvom reisu-l-uleme Husein ef. Kavazavoća, Ambasade OSCE u BiH i uz podršku Općine Centar Sarajevo.